TILSYN MED KLINIKKEN

Klinikken har haft tilsynsbesøg i november 2015 fra Styrelsen for Patientsikkerhed under Sundhedsstyrelsen uden anmærkninger. Tilsynsrapporten er tilgængelig i klinikken og kan læses her:

Jette LaBiance

Jeanne Molin

Klinikken har deltaget i national patienttilfredshedsundersøgelse i marts 2017 og har implementeret resultater og kommentarer i klinikkens løbende kvalitetsudvikling.

Klinikken deltager i akkrediteringsprocessen med Den Danske Kvalitetsmodel for speciallægepraksis og er akkrediteret i april 2017 uden anmærkninger.