BEHANDLING HOS SPECIALLÆGER

SIKRINGSGRUPPE 1

Regionen yder vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, når behandlingen sker efter henvisning fra den alment praktiserende læge.

SIKRINGSGRUPPE 2

Til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 2, ydes der tilskud til praktiserende speciallæge med samme beløb, som afholdes for tilsvarende lægehjælp til personer i sikringsgruppe 1. Der kræves ingen henvisning, men en del af honoraret betales af patienten selv.

VALG AF SPECIALLÆGE

Ofte vil den henvisende læge foreslå en speciallægeklinik, men dette er kun vejledende. Det er en patientrettighed frit at kunne vælge den speciallæge, som man ønsker, og der er dermed mulighed for bl.a. at søge hen til klinikken med den korteste ventetid. Du kan også frit vælge blandt landets speciallæger.

Du kan også vælge en speciallæge uden overenskomst med det offentlige, men så er behandlingen ikke vederlagsfri,

HENVISNINGSKRITERIER

Det er den alment praktiserende læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge.

Lægen udfærdiger en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med at du bestiller tid hos speciallægen.