KLINIKKEN

KLINIKPERSONALE

-Patienten er altid tilknyttet speciallægen som er primær behandler, og som starter og slutter forløbet og ser patienten regelmæssigt. En del af arbejdsopgaverne kan uddelegeres til klinikpersonalet.

-Sekretæren varetager telefonsamtale, tidsbestilling, skriver journalnotater og korrespondance, skriver evt. mails, modtager og videregiver beskeder til speciallægen, samt udfører dele af visitationsprocessen.

HENVISNINGER

-Alle patienter skal være henvist af egen læge som er ’ gate keeper’ med ansvaret for at vurdere om en person har brug for henvisning til en speciallæge i følge aftale med  Regionen (sygesikring)

-Egen læge lægger en henvisning på RefHost til ’ diagnose og behandling’, som den praktiserende speciallæge kan finde elektronisk.  En henvisning skal være på Refhost før der tilbydes personen en tid.

– Region hovedstaden henviser nogle patienter direkte efter en §66 aftale fra psykiatrisk central visitation PCVI

-Efter behandling i hospitals psykiatri kan patienter blive anbefalet at de skal tale med egen læge om en henvisning til en praktiserende psykiater.

-En sagsbehandler i kommunen kan også anbefale at en person at tale med egen læge om en henvisning til praktiserende Psykiater.

– Der modtages primært patienter henvist fra egen læge i følge aftale med regionen.

– Der modtages både patienter fra sygesikrings  gruppe 1 og gruppe 2

– Private patienter og forsikrings patienter er dog velkommen til at rette henvendelse om mulighed for et forløb.

VISITATION

-Personen som søger behandling, eller deres pårørende, ringer til klinikken og bestiller tid til 1. konsultation.

-Der undersøges om egen læge har lagt en henvisning på Refhost.

-Derefter læser speciallægen henvisningen og vurderer om det er hensigtsmæssigt med en tid, hvis det undtagelsesvis vurderes at en patient har brug for en anden form for behandling, meldes denne anbefaling til egen læge og til personen.

-Patienten sættes på en venteliste som hele tiden opdateres så ventetiden ikke er længere end 3 måneder.  Hvis der er for mange patienter på ventelisten vil den blive midlertidig lukket.

UNDERSØGELSE OG BEHANDLING

-En henvisning gælder 10 konsultationer, men den praktiserende psykiater kan forlænge den til maks. 20 konsultationer hvis der vurderes at være en behandlings behov.

-De første 1 til 4 konsultationer bruges til undersøgelse og de resterende konsultationer til behandling. Der er mange behandlingsmuligheder og de tilpasses den enkeltes behov.

Der behandles med samtale eller terapi og ved behov medicin. Medicinering er målrettet den enkeltes behov med fokus på maksimal virkning og minimale bivirkninger og en klar positive effekt.

-Det er kun 10 % af patienter som kan forsætte behandling ved at egen læge sender en ny henvisning til ’forsat behandling’.

-Det er altid hensigtsmæssigt at komme til en afsluttende samtale hos speciallægen og drøfte diagnose, behandling og anbefalinger til forsat behandling samt forebyggelse af tilbagefald.

-Egen læge får tilsendt et afslutningsbrev med kort beskrivelse af undersøgelse, behandling og anbefalinger

– Egen læge kan genhenvise patient ved forværring eller mistanke om en ny diagnose.

– Patienter er ansvarlig for deres behandlings forløb.  Patienten skal være stabil  nok til at overholde aftaler om  fremmøde til behandling.   Ved  2 eller flere udeblivelser eller afbud uden gyldig grund,  vil patienten blive afsluttet.   Hvis patienten holder en pause i behandling  6 mdr. eller mere  kan psykiateren vælge af afsluttet behandlings forløbet.

– Det forventes som aftalt i overenskomsten/ modernisering for speciallæge praksis i psykiatri at de fleste patienter kan blive færdig behandlet på 10 – maks. 20 konsultationer og vil tidligst have behov for et nyt forløb hos psykiater efter 12 mdr.,  hvor de på ny kan henvises til et nyt behandlingsforløb hos  en praktiserende psykiater.

– Patienter som har kroniske, længerevarende behandlingsbehov, må henvises videre til den ambulante hospitals psykiatripakker eller distriktspsykiatriske behandling.