KLAGER OG INDBERETNINGER

Klage over behandling

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: http://stps.dk/da/borgere/klag-over-behandling

Klage over serviceniveau

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link: https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Klager-erstatninger-og-utilsigtede-haendelser/Sider/Klager-vedr-praktiserende-laege,-speciallaege-og-andre-behandlere.aspx

Patienterstatning

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patienterstatningen via følgende link: http://pebl.dk/Selvbetjening/anmeld-din-skade

Utilsigtet hændelse

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Bivirkning

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette ukendte bivirkninger, kan det gøres hos Lægemiddelstyrelsen via følgende link: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/